Football

месси


Имя: Юля


Интересы: футбол, FC Barcelona

dafuri:

sweetveta:

murmyrmur:

(via ecstasyy)

 

 

 

07.06.14

up-in-flaaames:

ohrealy:

(via lolaabanny)

 

 

+

andreevaa:

my-rainbow:

myhallucination:

narkopolemikaaa:

cunt:

(via believe-in-yourseelf)

 

 

 

 

 

+

escalade:

narkopolemikaaa:chistyivandalism:olagts:becks:vrai:(via obeyme)

 

+

httpcinemaddict:

undenied:

(via hahaha-die)

 

 

01.03.14

obey:

 

+

(via classy-birich)

+

(via workkatie)

+

сребложь это и получишь сообщение от того, от кого хочешь получить сообщение

chistyivandalism:

shineonme:

dityamira:

likenoother:

ksushakittn: lovesummerandwinter: sloveeetskaya: chistyivandalism: ksksina: ksksina: how-are-you: (via besaaaafe) ПРОБУЕМ ТАК   Ну Аминь.             

 

 

 

 

+

batmaaan:

daisy1808:

b-boobs:

(via 5353)

 

 

 

+